Правила на играта

 • announcement_battleknight_bg_a0c1069e5009aa10b889fae834ca6046.png


  Всеки играч се съгласява с Условията за ползване и Правилата на играта на BattleKnight.BG с неговата регистрация. Всяко нарушение на правилата може да доведе до временен бан или изключване от играта. В зависимост от сериозността на нарушението изключването от играта може да бъде разширено от Гейм Администратор до всички услуги свързани с GameForge. В случай на непристойно поведение в игра изключването може да бъде удължено във форума или IRC.Екипа е длъжен да предприеме действие във всички случаи на нарушение при всякакви последствия.


  Icon2_battleknight_bg_2012_5820071239b81b694d9cfef41bc4e876.png Акаунт:

  Всеки играч има право на няколко героя в сървър. Към един от профилите му ще бъде вписан потребителския имейл адрес.


  Icon2_battleknight_bg_2012_5820071239b81b694d9cfef41bc4e876.png Споделяне на акаунти:

  Всеки акаунт е предназначен да бъде игран самостоятелно от един играч, наглеждането на акаунт е единственото изключение.


  Icon2_battleknight_bg_2012_5820071239b81b694d9cfef41bc4e876.png Наглеждане на акаунти:

  Отговорния Оператор на съответния сървър трябва да бъде информиран поне един ден преди да се състои наглеждането. Наглеждането трябва да е съобразено със следните изисквания:

  • Акаунта може да бъде наглеждан за максимален период от 14 продължителни дни. (трябва да бъде получено разрешение от Гейм Оператор когато е нужно удължение на времето)
  • Всички акаунти принадлежащи на един и същ собственик могат да бъдат наглеждани от наглеждащия. Наглеждащия и наглеждания също могат да играят в един сървър.
  • Наглеждащия не може да наглежда акаунт, който е бил наглеждан в последните 7 дни. Изключения могат да бъдат направени по преценка на отговорния Гейм Оператор.
  • Наглеждащия не може да променя/трие каквато и да е информация свързана с играча като e-mail адрес и парола или да променя/трие каквито и да е характеристики на акаунта.
  • Извършване на промени в ордена или смяна на ордена със наглеждания акаунт са разрешени само ако собственика на акаунта изрично е потвърдил това при регистрирането на наглеждането.
  • Използването на търговеца е позволено. В случай на объркана инвестиция или загуба на предмети по време на наглеждането, собственика на акаунта не може да иска възстановяване.


  Icon2_battleknight_bg_2012_5820071239b81b694d9cfef41bc4e876.png Използване на мулти акаунти:
  Ако играч ползва повече профили в един сървър, той трябва да въведе тази информация в профилните настройки на всички свои герои в сървъра. Мулти-акаунтите подлежат на автоматично ограничение, което ги възпира да се дуелират помежду си, да участват в групови мисии заедно, членуват в един орден или да се запишат за един и същ турнир.


  За да отбележите правилно Вашите мулти акаунти е необходимо да направите следното:

  • влезте във Вашия акаунт и отидете в неговите настройки и намерете секцията, където пише "акаунти от същия собственик";
  • в тази секция добавете името (имената) на Вашия втори (или повече) акаунт - това действие изпраща покана към съответния акаунт;
  • влезте в другия акаунт и приемете поканата. Моля, имайте предвид, че трябва да приемете поканата ръчно, за да бъдат предотвратени злоупотреби, това не се прави автоматично;
  • след, като приемете поканата за мулти акаунта Ви, ще виждате списък, в който ще са посочени всички Ваши акаунти.

  Моля, имайте предвид, че споделянето на акаунти е все още забранено.


  Членовете на едно и също семейство, които споделят IP адрес:

  • могат да бъдат в един и същи орден;
  • не могат да се атакуват един с друг.


  Icon2_battleknight_bg_2012_5820071239b81b694d9cfef41bc4e876.png Размяна на акаунти:

  Размяната на акаунти в един и същ сървър трябва да се прави със съдействието на оператор.

  • Размените на акаунти ще се осъществява само през билетната система.
  • Никакви оплаквания няма да се обработват в случаи, където играчите не променят техните e-mail адреси след размяна или подаряване на акаунти. Забележка: единствените оплаквания, които ще бъдат обмисляни, които идват от собственика на постоянния e-mail адрес на акаунта.
  • Щом даден акаунт смени собственика си, трябва да минат 28 дни преди да може да смени собственика си отново. След като нов собственик поеме даден акаунт той/тя трябва да промени e-mail адреса в първите 12 часа след като акаунта промени собственика си.


  Icon2_battleknight_bg_2012_5820071239b81b694d9cfef41bc4e876.png Използване на бъгове:
  Разработка и използване на бъгове и/или програмни грешки е забранено. Ако играч засече бъг, той е длъжен да информира отговорния оператор незабавно. Разработката на бъг може да доведе до незабавен бан от екипа на играта. Използване на бъгове, което става неволно може да се състои при допускане от оператор.

  Icon2_battleknight_bg_2012_5820071239b81b694d9cfef41bc4e876.png Използване на скриптове:
  Използването на програма като намеса между играч и играта е забранено. Всякаква друга форма на автоматично генерирана информация за група от играчи, която дава предимства със зли намерения също е забранена. Помощни средства може да бъдат толерирани от администрацията.


  Icon2_battleknight_bg_2012_5820071239b81b694d9cfef41bc4e876.png Заплахи в реалния живот:
  Изразяването на намерение да дразните или побъркате някой (потребител, член на екипа или представител на GameForge) е строго забранено в играта, форума и всички официални IRC канали.


  Icon2_battleknight_bg_2012_5820071239b81b694d9cfef41bc4e876.png Спам:
  При всякакво намерение да дразните или пречите на играч, чрез какъвто и да е метод е забранено. Настояването на играч, например да спрете да му пишете съобщения, трябва да бъде уважавано. Масови съобщения в ордена не са засегнати от това правило.


  Icon2_battleknight_bg_2012_5820071239b81b694d9cfef41bc4e876.png Съдържание:

  Съдържание в профили, имена, съобщения, новини, имена на ордени, описание на ордени или съобщения в ордени, които оскверняват човешкото достойнство или нарушават закони и намерението да се оскверни човешкото достойнство или нарушат закони, могат да бъдат цензурирани и въпросните потребители да бъдат блокирани за определен период от време или за постоянно. Не е позволено да използвате имената на членовете от екипа, да симулирате, че сте част от екипа или да заплашвате потребителите със санкции от екипа.


  Icon2_battleknight_bg_2012_5820071239b81b694d9cfef41bc4e876.png Език:

  Български е официалният език във всички сървъри на BattleKnight.BG . Използването на други езици в съобщения в играта, съобщения в ордените или други части на играта ще бъдат цензурирани и могат да доведат блокиране.


  Icon2_battleknight_bg_2012_5820071239b81b694d9cfef41bc4e876.png Злоупотреба с правилата и техните допълнения:
  Всякаква форма, начин или опит да получите лични облаги, като нечестно злоупотребите с правилата на играта или решенията на член на екипа са забранени.


  Icon2_battleknight_bg_2012_5820071239b81b694d9cfef41bc4e876.png Условия за ползване:
  Условията за ползване ще бъдат прилагани заедно с тези правила и трябва да се следят.

  Icon2_battleknight_bg_2012_5820071239b81b694d9cfef41bc4e876.png Финална клауза:
  Останали части от документ няма да бъдат засегнати от тяхното съдържание и валидност, ако секции или индивидуални изразявания на този текст не са правилни, невалидни или непълни.


  Обърнете специално внимание на:

  • Снимки няма да бъдат приемани като доказателство за нарушение или спазване на дадено правило.
  • Отговорния оператор на съответния сървър трябва да бъде информиран само чрез билетната система, с въведения e-mail адрес, за да е сигурно, че информацията на собственика на акаунта ще бъде обработена поверително.
  • Санкции на отговорния оператор към поттебител няма да бъдат премахнати от друг оператор без консултиране с отговорния оператор.
  • Избягването на решение на оператор, чрез свързването с друг член на екипа може да доведе до бан. Оплакванията са изключение.


  Обсъждането на нарушения на настоящите правила и наложени по тях наказания над акаунти в играта

  се осъществява единствено и само чрез билетната система: http://support.bg.battle-knight.com/.

  ADFC08419ECBFDBD5848D33D62BA7339D1AEBC50