⭐⭐ Ανακοινώσεις Happy Day ⭐⭐

 • announcement_battleknight_en_3ffef655b7638af04e9478eae59b6de8.png

  Αγαπητή κοινότητα,

  Την Δευτέρα 29.04.19 - 00:00 έως τις - 29.04.19 - 23:59 τοπική ώρα

  θα υπάρξει αλλο ένα Happy Day με 20% στην αγορά ρουμπινιών

  rubin.gif
  Η ομάδα του ΒΚ

  10802olkt1.png

 • eventnews_pic_crown.png  Αγαπητή κοινότητα,

  Την Παρασκευή 17.05.2019 - 00:00 έως - 17.05.2019 - 23:59 τοπική ώρα

  θα υπάρξει άλλο ένα Happy Day με 30% στην αγορά ρουμπινιών
  rubin.gif
  Η ομάδα του ΒΚ

  10802olkt1.png

 • announcement_battleknight_en_dc9bba0daec858226d36a94f3f294a36.png


  Αγαπητή κοινότητα,

  Την Τρίτη 28.05.2019 - 00:00 έως - 28.05.2019 - 23:59 τοπική ώρα

  θα υπάρξει άλλο ένα Happy Day με 20% στην αγορά ρουμπινιών
  rubin.gif
  Η ομάδα του ΒΚ

  10802olkt1.png

 • announcement_battleknight_en_c089cb7c88d2ae0aec0df1cef3e18f4e.png  Αγαπητή κοινότητα,

  Την Δευτέρα 10.06.2019 - 00:00 έως - 10.06.2019 - 23:59 τοπική ώρα

  θα υπάρξει άλλο ένα Happy Day με 30% στην αγορά ρουμπινιών
  rubin.gif
  Η ομάδα του ΒΚ

  10802olkt1.png

 • announcement_battleknight_en_45d10c50f83a245b51c90c87b5dbf583.png

  Αγαπητή κοινότητα,

  Την Πέμπτη 20.06.2019 - 00:00 έως - 20.06.2019 - 23:59 τοπική ώρα

  θα υπάρξει άλλο ένα Happy Day με 20% στην αγορά ρουμπινιών
  rubin.gif
  Η ομάδα του ΒΚ

  10802olkt1.png

 • announcement_battleknight_en_c606026e4709073d28617351acba3c4a.png
  Αγαπητή κοινότητα,

  Την Παρασκευή 05 .07 .19 - 00:00 έως - 05.07.19 - 23:59 τοπική ώρα

  θα υπάρξει άλλο ένα Happy Day με 40% στην αγορά ρουμπινιών

  rubin.gif
  Η ομάδα του ΒΚ

  10802olkt1.png

 • announcement_battleknight_en_744d214430dd77c8cd2ec1fc92d5ab60.png

  Αγαπητή κοινότητα,

  Την Τρίτη 16.07.2019 - 00:00 έως - 16.07.2019 - 23:59 τοπική ώρα

  θα υπάρξει άλλο ένα Happy Day με 30% στην αγορά ρουμπινιών

  rubin.gif

  Η ομάδα του ΒΚ

  10802olkt1.png

 • announcement_battleknight_en_dc96d43e343035b40a7694c5bee3a24e.png

  Αγαπητή κοινότητα,

  Την Τετάρτη 31.07.2019 - 00:00 έως - 31.07.2019 - 23:59 τοπική ώρα

  θα υπάρξει άλλο ένα Happy Day με 20% στην αγορά ρουμπινιών
  rubin.gif
  Η ομάδα του ΒΚ

  10802olkt1.png


 • announcement_battleknight_ar_0663ff05d4dd9e1c4b8e8ee49e543343.png


  Αγαπητή κοινότητα,
  Την Τρίτη 13.08.19 - 00:00 έως - 13.08.19 - 23:59 τοπική ώρα

  θα υπάρξει άλλο ένα Happy Day με 40% στην αγορά ρουμπινιών

  rubin.gif  Η ομάδα του ΒΚ

  10802olkt1.png

 • announcement_battleknight_us_8b142341c8f8d974ff36b6088d358440.png

  Αγαπητή κοινότητα,

  Την Δευτέρα 26.08.2019 - 00:00 έως - 26.08.2019 - 23:59 τοπική ώρα

  θα υπάρξει άλλο ένα Happy Day με 30% στην αγορά ρουμπινιών

  rubin.gif

  Η ομάδα του ΒΚ

  10802olkt1.png

 • announcement_battleknight_tr_0c3e11d81e2596ae5bb268714932994a.png  Αγαπητή κοινότητα,

  Την Παρασκευή 06.09.2019 - 00:00 έως - 06.09.2019 - 23:59 τοπική ώρα

  θα υπάρξει άλλο ένα Happy Day με 20% στην αγορά ρουμπινιών

  rubin.gif

  Η ομάδα του ΒΚ

  10802olkt1.png

 • announcement_battleknight_en_4bda59c73f171bdf3af93e48c2210310.png

  Αγαπητή κοινότητα,

  Την Τετάρτη 18.09.2019 - 00:00 έως - 18.09.2019 - 23:59 τοπική ώρα

  θα υπάρξει άλλο ένα Happy Day με 30% στην αγορά ρουμπινιών

  rubin.gif

  Η ομάδα του ΒΚ

  10802olkt1.png

 • announcement_battleknight_en_429a33c83316731c030c021b839cce34.png

  Αγαπητή κοινότητα,

  Την Πέμπτη 03.10.2019 - 00:00 έως - 03.10.2019 - 23:59 τοπική ώρα

  θα υπάρξει άλλο ένα Happy Day με 30% στην αγορά ρουμπινιών

  rubin.gif

  Η ομάδα του ΒΚ

  10802olkt1.png

 • announcement_battleknight_en_f6cf8b8cdb2c5ad17ab10895a5d9a4ff.png

  Αγαπητή κοινότητα,

  Το Σάββατo 12.10.2019 - 00:00 έως - 12.10.2019 - 23:59 τοπική ώρα

  θα υπάρξει άλλο ένα Happy Day με 40% στην αγορά ρουμπινιών

  rubin.gif

  Η ομάδα του ΒΚ

  10802olkt1.png