Standaryzacja do Systemu Zgłoszeń

 • Proszę pamiętać, że od 21.03.2009 wszelki kontakt z Obsługą Gry odbywa się tylko i wyłącznie poprzez System Zgłoszeń.
  Zgłoszenie zasiadania:

  • nick, e-mail konta zasiadanego,
  • nick, e-mail konta zasiadającego,
  • czas trwania zasiadania (od-do),
  • powód zasiadania.

  Dodatkowe informacje: Przypominamy, iż maksymalny czas zasiadania wynosi czternaście (14) dni od pierwszego dnia zasiadania, fakt zasiadania może zgłosić zasiadający lub właściciel konta zasiadanego. Osoba, która będzie zasiadać konto musi być z tego samego serwera co właściciel konta zasiadanego. Proszę też pamiętać, iż kolejne zasiadanie jest możliwe dopiero po siedmiu (7) dniach od zakończenia zasiadania.


  Zgłoszenie wspólnej gry / odwołanie wspólnej gry:

  • ID kont,
  • aktualne nicki,
  • adresy e-mail,
  • powód odwołania wspólnej gry.


  Zgłoszenie multikonta / odwołanie multikonta:

  • ID kont,
  • aktualne nicki,
  • adresy e-mail,
  • ID kont,
  • powód odwołania gry na kilku kontach


  Zmiana nicka:

  • aktualny nick,
  • nowy nick,
  • adres e-mail na koncie.

  Dodatkowe informacje: Przypominam, iż zmieniać nicki możemy raz na dwa (2) tygodnie, nie wolno używać cyfr, znaków interpunkcyjnych, polskich liter oraz innych znaków graficznych w nickach. Dodatkowo konto musi istnieć minimum czternaście (14) dni.


  Zmiana nazwy zakonu:

  • dane aktualnego lidera zakonu (nick, adres e-mail),
  • stara nazwa oraz tag zakonu,
  • nowa nazwa i tag zakonu,
  • ilość rubinów oraz złota w zakonie,
  • w przypadku przejętego zamku należy podać jako dodatkową informację stan udogodnień wykupionych w zamku (co i na jakim poziomie),
  • powód zmiany.


  Zmiana lidera zakonu:

  • nick aktualnego lidera zakonu,
  • dane nowego lidera zakonu (nick, adres e-mail),
  • nowa nazwa i tag zakonu.

  Dodatkowe informacje: Aby zmienić lidera w zakonie, obecny przywódca musi być nieaktywny minimum trzydzieści (30) dni. Prośbę o zmianę lidera zakonu może wysłać tylko i wyłącznie członek rady.


  Zgłoszenie gry na różnych IP:

  • aktualne nicki,
  • adresy e-mail,
  • uzasadnienie wspólnej gry.

  Dodatkowe informacje: W przypadku gry w kafejkach internetowych czy innych sieciach ogólnodostępnych, przy których nie możemy mieć pewności co do innych graczy, wystarczy zgłosić grę na ogólnodostępnym IP.


  Zgłaszanie błędów w grze:

  • krótki opis błędu,
  • screen błędu - link.

  Dodatkowe informacje: Proszę nie oczekiwać, iż zgłoszenie błędu zostanie rozpatrzone z dnia na dzień. Procedura zgłoszenia błędu do GameForge oraz jego wyjaśnienie zajmuje trochę czasu i Team nie ma żadnego wpływu na czas realizacji zgłoszenia.


  Odwołanie od bana:

  Wszelkie odwołania od nałożonych blokad można składać tylko i wyłącznie poprzez:

  • system zgłoszeń. Pisząc takie odwołanie należy podać następujące dane:
   • nick , e-mail,
   • krótki opis problemu,
   • oraz podać argumenty uzasadniające dlaczego blokada jest niesłuszna.

  Dodatkowe informacje: Odwołanie od kary zrealizowane poprzez PW na forum, IRC, mailowo, itp. nie będzie uwzględniane i nie stanowi podstawy do ubiegania się o zmianę / usunięcie kary.


  Zgłaszanie niecenzuralnych opisów postaci, obrazków lub nazw zakonów:

  • krótka informacja czego dotyczy zgłoszenie,
  • screen danego zgłoszenia (należy pamiętać, że screen nie może być w żaden sposób modyfikowany).


  Zgłoszenia wulgarnych wiadomości:

  • Takie zgłoszenia należy zgłaszać tylko poprzez grę, używając przycisku 14tr8y1.png. Wiadomości zgłaszane inną drogą nie będą rozpatrywane.


  Zgłoszenie przekazania lub zamiany konta:

  • aktualny nick,
  • adres e-mail przypisany do konta,
  • data przekazania / zamiany kont,
  • nowy adres e-mail który zostanie przypisany do konta.   UWAGA !!!! - powyższe informacje dotyczą wszystkich kont związanych z w/w sprawami (zainteresowane strony)


  Prosimy pamiętać, że to w interesie gracza leży zamieszczenie jak największej ilości informacji dotyczących problemu; usprawni to pracę supportu a także skróci czas oczekiwania na odpowiedź!