System Bitew Zakonnych - Aktualizacja Gry 1.4.0_pl1

 • Aby rozpocząć Bitwę Zakonną członek zakonu musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Ponadto by atakować zamki należy posiadać odpowiednią ilość członków (od 20 w przypadku ataku na najmniejszy zamek do 50 w przypadku ataku na największy). Podobnie jak w starej wersji Bitw Zakonnych dany zamek/zakon może brać udział tylko w jednej bitwie.

  Po rozpoczęciu bitwy rozpoczyna się faza przygotowań. Liderzy obu zakonów zostają automatycznie do niej zwerbowani, ale jeśli biorą oni udział w innej bitwie jako najemnicy nie zostaną zwerbowani do bitwy własnego zakonu. Gracze zakonu którzy mają odpowiednie uprawnienia do najmowania graczy otrzymają powiadomienie o rozpoczęciu bitwy. Faza przygotowań trwa 24 godziny i w trakcie jej trwania, żaden z graczy nie może opuścić Zakonu. W tym czasie możliwe jest jedynie przyjmowanie nowych członków. Ponadto w trakcie tej fazy będzie można nająć do 10 najemników. Najemnicy mogą określić swoje wynagrodzenie za walkę w zakładce „Tawerna”. Cała kwota (za wszystkie walki) zostanie poprana ze skarbca zakonnego w momencie rekrutacji, ale jeśli Najemnik nie wykona jednej lub większej ilości walk w trakcie trwania bitwy zapłata zostanie zwrócona do skarbca zakonnego.

  Od momentu rozpoczęcia bitwy nie ma możliwości redukcji/zwiększenia ulepszeń w zamku.

  Każdy z zakonów musi przypisać do bitwy przynajmniej 5 graczy. Jeśli jeden z zakonów przypisze do bitwy mniej niż 5 graczy automatycznie przegrywa bitwę po zakończeniu fazy przygotowań. Ponadto jeśli oba zakony przypiszą do bitwy mniej niż 5 graczy bitwa zakończy się remisem.

  Bitwa zakonna trwa 3 dni. I składa się z trzech 24 godzinnych rund. W trakcie każdej rundy gracze przypisani do bitwy mogą stoczyć jedną walkę. Obrażenia zadane w trakcie walki zostaną zapisane na konto zakonu. W trakcie walki będzie brany pod uwagę ekwipunek i poziom atrybutów graczy aktualny na czas walki. Gracze do walki będą dobierani według schematu.

  Kiedy gracz rozpocznie walkę system oblicza średnią jego atrybutów i bonusów od ekwipunku (AA). Takie same kalkulacje przeprowadzane są dla przeciwnika (AD). Te wartości porównywane są ze sobą i im bardziej są sobie równe tym większe prawdopodobieństwo, że gracze będą swoimi przeciwnikami. Ponadto porównywane są poziomy graczy oraz odpowiednie „wagi” atrybutów i poziomów. „Wagi” mogą być skorygowane w razie potrzeby. Suma wag wynosi 1 i na obecną chwile rozłożone są po równo.


  announcement_metin2_us_2dc8a6de8af85b3b626e9cc861a0d265.png

  Parametr D określa różnicę między graczami. Dzięki temu spośród wszystkich przeciwników wybieranych jest pięciu najbliżej zbliżonych do atakującego. Ponadto przy wyborze graczy dodawany jest czynnik losowy. Dla graczy o najbardziej zbliżonych atrybutach wynosi on 50%, dla kolejnego 30%, następnie 10% i dla najmniej dopasowanych graczy po 5%.

  Po dobraniu przeciwnika rozpoczyna się walka. Do walki gracze przystępują z pełną ilością punktów życia. Oprócz „Zamku Warownego” będą działały wszelkie moce karmy. Jedynie zadane obrażenia będą zaliczane na konto zakonu (obrażenia otrzymane od przeciwnika będą ignorowane). Zegar będzie odliczał 24 godziny do zakończenia każdej z rund. Po zakończeniu rundy pasek stanu bitwy będzie aktualizowany. Wszelkie zadane obrażenia przez zakony będą wyświetlane pod paskiem stanu.

  W przypadku Bitw Zakonnych przeciw pustym zamkom zakon atakujący będzie musiał zdobyć wymagana ilość obrażeń. Każdy z zamków będzie posiadał wymaganą ilość obrażeń jaką należy zadać w bitwie. Do walk system będzie tworzył przeciwników podobnie jak ma to miejsce w przypadku zwykłych misji. Puste zamki będą mogły być podbijane, ale nie plądrowane.

  W nowym systemie Bitw Zakonnych możemy wyróżnić 4 scenariusze zakończenia bitwy. Jeżeli bitwa zakończy się remisem, żaden z zakonów nie ponosi strat materialnych, a między nimi zostaje automatycznie podpisany pakt pokojowy. Pakt pokojowy może zostać zerwany przez liderów zakonów, ale po zerwaniu nadal obowiązuje przez 3 kolejne dni. Nie ma możliwości natychmiastowego ataku na zakon w takim przypadku. W momencie kiedy atakujący wygra bitwę o plądrowanie zamku uzyska od 8 do 12 % zawartości skarbca obrońcy lecz kiedy nie uda mu się wygrać bitwy wtedy ze skarbca atakującego zostanie pobrane od 8 do 12 % jego zawartości i przekazane obrońcy jako rekompensata. W obu wymienionych przypadkach zostanie podpisany pakt pokojowy. Jedynie po przejęciu zamku przez zakon atakujący pakt o nieagresji nie zostanie automatycznie podpisany.

  Wszyscy gracze otrzymają szczegółowy raport z bitwy zakonnej z wyszczególnieniem działań najemników (ilością stoczonych walk oraz wynagrodzeniem). Jeśli najemnicy nie wykonają walk w ramach Bitwy Zakonnej ich wynagrodzenie zostanie przekazane do skarbca zakonnego. Wszyscy najemnicy zostaną wypisani z najmu i będą musieli ponownie ustalić odpowiednie stawki w „Tawernie”.

 • Czy ktoś miły może dać szczegóły schematy czym jest LD , LA , WL WA itp moze ułatwi to komuś życie

  WL=WA=1 to masz wyżej podane. To już dawno trochę była ta aktualka z bitwami zakonnymi od tego czasu mogli te parametry podrasować (jednak znając GF wątpię, żeby przy nich grzebali). LD - level obrońcy LA level atakującego. AA średnia statów atakującego AD średnia statów obrońcy (żeby łatwiej było liczyć średnią możesz sobie zastąpić sumą, dzielniki we wzorze i tak się skrócą). To co jest napisane już kiedyś pisało na forum. Widocznie ktoś poprosił o przypomnienie.