Posts by Segador

  Querida comunidad!!!  Informamos que el día 25/02/2023 tendremos un nuevo Happy Day todo el día, hora local  ¡Obtenga un 30% adicional en las compras de rubíes!

  2298-30-il-25feb-bk-png
  ¡¡Que lo disfrutéis!!
  ¡¡¡Vuestro equipo de Battleknight!!!

  Milá komunito!!
  !! Hlásíme nový Happy Day Dne 29.01.2023 o 30 % více rubínů při jejich nákupu, celý den, místní čas

  Že tě to baví!!
  Váš Battleknight tým!!!!!  Querida comunidad!!!!  Informamos de un nuevo Día Feliz


  El 29/01/2023 un 30% más de rubíes en la compra de los mismos, todo el día, hora local  Que lo disfrutéis!!
  Vuestro equipo de Battleknight!!!!!


  Vážení Caldean dámy a pánové!!!  Měsíční akce šílenství je zpět, naše nová akce se bude konat od 21.01.2023 do 28.01.2023, začíná ve 12:00 místního času:  - Odměny za mise (stříbro) +50 %


  - Náklady na upgrade atributu (stříbro) -50 %


  - +50% zrychlená regenerace questových bodů


  - Doba cesty -50 %


  - Šance na pokles Ruby u úkolů 25 % za 2  Užij si to!  "Váš BattleKnight Team"  Estimados Señores y Señoras de Caldean!!!
  Vuelve el evento de locura mensual, nuestro nuevo evento se llevará a cabo del 21/01/2023 al 28/01/2023, Inicia a las 12:00 hora local.:  - Recompensas de misión (plata) +50%

  - Costos de actualización de atributos (plata) -50%

  - +50 % de regeneración acelerada de puntos de misión

  - Tiempo de viaje -50%

  - Probabilidad de caída de rubí en misiones 25% para 2
  ¡Que lo disfrutéis!
  "Vuestro equipo BattleKnight"


  Querida comunidad!!!
  Informamo de la apertura el día 20/01/2023 de nuevos servidores X4, aproximadamente a las 14:00 hora local  BK Argentina Servidor 23


  BK España Servidor 44
  Que lo disfruteis!!!


  Querida comunidad!!!!
  Informamos de un nuevo Día Feliz


  El 19/11/2022 habra un 30% más de rubíes en la compra de los mismos, todo el día, hora local

  Que lo disfrutéis!!
  Vuestro equipo de Battleknight!!!!!  Querida comunidad!!!
  Se informa que se abre el servidor 43 para la comunidad BK-España.  La velocidad estimada será X8; la apertura esta prevista para el 18 de noviembre de 2022 a las 14:00 horas.  ¡¡Que lo disfrutéis!!  Vážená komunito!!!
  Je hlášeno otevření serveru 39 pro naši komunitu.  Odhadovaná rychlost bude X8 vernisáž bude 18. listopadu 2022 ve 14:00.
  Užij si to!!  Milá komunito!!!!
  Informujeme, že akce začíná 27. října ve 12:00. (místního času) a potrvá do 11.10.2022 12:00. (místní čas)  Lovte 7 monster, pamatujte, že každé 2 dny se mění. Speciální monstra se objevují pouze na určitých místech a mají specifickou rychlost klesání.  To znamená, že se monstrum ne vždy objeví v úkolu, i když je uživatel na správném místě. Mince je zavedena po dobu trvání akce; toto je „odznak lovců“.  Hráči mohou získat odznak lovce pouze poražením speciálních monster. Úspěšná mise za 20 bodů získá 1 odznak; 40 bodů - 2 odznaky a 60 bodů dá 3. Odznaky lze použít ve speciálním obchodě, který se objeví během akce.  Tento obchod bude obsahovat různé prémiové položky, jako jsou mounti, společníci, runy, rady, stavové funkce, speciální „retro vybavení“ a mnoho dalšího! Hráči mají možnost zakoupit si quest, který má 100% šanci, že se setká s mobem z akce.  Obchod zmizí 2 týdny po skončení akce. Hráči získají informace o mizejícím obchodníkovi dříve, než se tak stane.  Úspěchy speciálních předmětů Za lov příšer bude mít úspěch. Úspěch je rozdělen do 5 fází a uživatel získá jeden ze speciálních retro předmětů události za každou fázi, které dosáhne.
  Užij si to!
  Váš Battleknight tým!!!!  Querida comunidad!!!!  Informamos que el evento inicia el 27 de octubre a las 12:00 hs (hora local) y durará hasta el 10/11/2022 12:00 hs (hora local)  Caza los 7 mostruos, recuerda que cada 2 días los mismos van cambiando.  Los monstruos especiales solo aparecen en ciertos lugares y tienen una tasa de caída específica. Esto significa que el monstruo no siempre aparecerá en una misión, incluso si el usuario se encuentra en la ubicación adecuada.  Se introduce la moneda durante la duración del evento; esta es la 'Insignia de cazadores'. Los jugadores solo pueden obtener la insignia de cazadores al derrotar a los monstruos especiales.  Una misión exitosa de 20 puntos otorgará 1 insignia; 40 puntos - 2 insignias y 60 puntos darán 3. Las insignias se pueden usar en una tienda especial que aparece durante el evento. ¡Esta tienda contendrá varios artículos premium, como monturas, compañeros, runas, pistas, características del estado, "equipo retro" especial y mucho más!  Los jugadores tienen la opción de comprar una misión que tiene un 100% de posibilidades de encontrarse con una mafia del evento. La tienda desaparecerá 2 semanas después de que termine el evento. Los jugadores obtendrán información sobre el comerciante que desaparece antes de que suceda.  Artículos especiales logros Habrá un logro por cazar a los monstruos. El logro se divide en 5 etapas y el usuario obtendrá una de las artículos retro especiales del evento para cada etapa que alcancen.  Que lo disfruteis!
  Vuestro equipo de Battleknight!!!!

  „Vážení pánové a dámy z Caldeanu“

  Poslední akce možná skončila před pár dny, ale tady je něco jiného, na co se můžete těšit:
  Naše nová akce se bude konat od 10.10.2022 do 17.10.2022 od 12:00 místního času.
  - Odměny za mise (stříbro) +50 %  - Náklady na upgrade atributu (stříbro)  -50% - Quest Cooldown  -50 % - Doba cesty  -50% - šance na pád ruby v misích 25% za 2
  Měj se hezky!

  "Váš BattleKnight Team"

  "Estimados Señores y Señoras de Caldean"
  Es posible que el último evento haya terminado hace pocos días, pero aquí hay algo más por lo que emocionarse:  Nuestro nuevo evento tendrá lugar del 10/10/2022 al 17/10/2022, comenzará a las 12:00 hs hora local.  - Recompensas de misión (plata) +50%


  - Costos de actualización de atributos (plata)


  -50% - Enfriamiento de la misión


  -50% - Tiempo de viaje


  -50% - Probabilidad de caída de rubí en misiones 25% para 2  ¡Pásenlo bien!
  "Vuestro equipo de BattleKnight"  Vážená komunito!!!
  Informujeme vás, že 10.5.2022 budeme mít nový Happy Day celý den místního času.


  Ke všem nákupům rubínů získáte navíc 30 % zdarma!  Užij si to!!!
  Váš Battleknight tým!!!  Milá komunito!!!!  Hlásíme nový Happy Day Dne 20.09.2022 o 20 % více rubínů při nákupu stejného, po celý den, místního ča  su Užij si to!!  Váš Battleknight tým!!!!!  Ahh vítejte, vítejte můj dobrý příteli, vítejte v obchodě!  announcement_battleknight_tr_cb045962e18187f2898279d32d24f57f.png  Říkají mi šílený léčitel! Proč šílený? Nemám ponětí! Jen dávám svým zákazníkům pár lektvarů a zdá se, že nezvládají tu...chuť, ano chuť! Je to na ně moc silné, to je vše!!

  Nyní jsem vás požádal, abyste se starali o můj obchod, protože je čas, abych navštívil vzdálené země Caldeanu.


  Po tom všem, co se tam stalo; Vikingové, dračí invaze, útočící nadpřirozená zvířata, konečně se mi zdá bezpečné trochu se pobavit a překvapit lidi zázraky mých lektvarů.


  Jsem si jistý, že některé z těchto lektvarů by tyto hrdiny a padouchy z Caldeanu učinily mnohem silnějšími. Tento lektvar je pěkný, voní, je docela silný, že? Myslím, že to dalo pijákovi další končetinu, další paži, aby mohl držet další meč, což by bylo perfektní pro ty nebezpečné země, nebo počkat, byl to lektvar, který páchl tak špatně, že lidé omdlévali, když se příliš přiblížili?


  No to je jedno! Důležité je, že jedu do Caldeanu!


  Budu pryč na nějakou dobu, Caldean je velký kontinent a budu muset navštívit každou vesnici, město a město a cestování mezi nimi může být těžké!  Tak se postarejte o obchod za mě, od 12.09.2022 (v poledne) do 19.09.2022 (v poledne) mám volno do Caldeanu! Dobrodruzi, připravte se!  VYSVĚTLENÍ: Potion of Wisdom bude stát 800 stříbrných místo 500. Ale IG říká 500, je to chyba.


  Váš tým Battleknight


  announcement_battleknight_tr_cb045962e18187f2898279d32d24f57f.png


  ¡Ahh bienvenido, bienvenido mi buen amigo, bienvenido a la tienda!


  ¡Me llaman el sanador loco! ¿Por qué loco? ¡No tengo ni idea! Solo doy a mis clientes algunas pociones y parece que no pueden manejar el... sabor, ¡sí, el sabor! ¡¡Es demasiado fuerte para ellos, eso es todo!!


  Ahora bien, te he pedido que te ocupes de mi tienda porque es hora de que visite las lejanas tierras de Caldean. Después de todo lo que ha pasado allí; los vikingos, una invasión de dragones, el ataque de las bestias sobrenaturales, finalmente me parece seguro divertirme un poco y sorprender a la gente con las maravillas de mis pociones.


  Estoy seguro de que algunas de estas pociones harían mucho más fuertes a esos héroes y villanos de Caldean.


  Esta poción es buena, huele, es bastante fuerte, ¿no? Creo que le dio al bebedor una extremidad extra, otro brazo para sostener otra espada, eso sería perfecto para esas tierras peligrosas, o espera, ¿era esta la poción que olía tan mal que la gente se desmayaba cuando se acercaba demasiado?


  ¡Pues no importa! ¡Lo que importa es que me voy a Caldean!  Estaré fuera por bastante tiempo, Caldean es un continente grande y tendré que visitar cada pueblo, ciudad y ciudad, ¡y viajar entre ellos puede ser difícil!  Así que cuida la tienda por mí, estoy fuera del 12.09.2022 (hora del mediodía) hasta el 19.09.2022 (hora del mediodía), ¡a Caldean! ¡Aventureros, prepárense!  ACLARACIÓN: La poción de sabiduría costará 800 de plata en lugar de 500. Pero IG dice 500, es un error.


  Vuestro equipo de Battleknight

  Querida Comunidad, estimados Señores y Señoras de Caldean  Se programó un nuevo evento , por lo tanto, aquí hay algo por lo que emocionarse:

  Nuestro nuevo evento tendrá lugar del 29/08/2022 al 05/09/2022:


  - Recompensas de misión (plata) +50%


  - Costos de actualización de atributos (plata) -50%


  - Enfriamiento de la misión -50%


  - Tiempo de misión -50%  ¡Pásalo bien!
  Vuestro equipo de Battleknight