Regulamin Gry

 • Regulamin Gry BattleKnight

  Każdy gracz wraz z rejestracją zgadz się Warunkiami i Zasadami Gry BattleKnight.pl. Każde naruszenie zasad może spowodować tymczasową blokadą konta, bądź wykluczeniem z gry. W zależności od naruszenia reguł wykluczenie z gry może zostać rozszerzone przez Administratora Gry na wszystkie oferty powiązane z BattleKnight. Zespół jest zobowiązany do rozpatrywania wszystkich przypadków naruszenia zasad rzetelnie i uczciwie.  I. konta:

  Wszyscy gracze mają prawo do korzystania z kilku kont na serwerze.

  Konto przypisane jest do posiadacza adresu e-mail ustawionego na koncie.


  II. Dzielenie konta:

  Każde konto ma być użytkowane przez jednego gracza, zasiadania konta jest jedynym wyjątkiem.


  III. Zasiadanie konta:

  Operator odpowiedzialny za dany serwera musi być poinformowani co najmniej jeden dzień przed rozpoczęciem.


  Zasiadanie musi spełniać następujące wymagania:


  • Maksymalny czas zasiadania wynosi 14 dni (jeżeli istnieje konieczność przedłużenia zasiadania wymagana jest zgoda Operatora Gry).
  • Konto może być zasiadane w danym czasie wyłącznie przez jedną osobę. Konto własne i zasiadane muszą znajdować się na jednym (tym samym) serwerze.
  • Po zakończonym zasiadaniu dane konto może być ponownie zasiadanie najwcześniej po upływie 7 dni od momentu jego zakończenia. Wyjątki od tej zasady są dopuszczalne wyłącznie za zgodą Operatora Gry.
  • Osoba, która zasiada konto nie może w tym czasie zmieniać hasła, adresu e-mail i innych danych konta oraz prosić o zmianę nick'a na zasiadanym koncie.Dokonywanie jakichkolwiek zmian w zakonie poprzez konto zasiadane jest niedozwolone. Zabronione jest również wstępowanie/opuszczanie zakonu.
  • Korzystanie z opcji Kup wyposażenie jest dozwolone, jednak w przypadku podjęcia błędnych decyzji przy zakupie lub utraty rzeczy w czasie zasiadania, posiadaczowi konta nie przysługuje żadna rekompensata.  IV. Wielokontowość:

  Wielokontowość jest dozwolona jest . Oznacza to, że gracz może grać na więcej niż jednym koncie na tym samym serwerze. Konta tego samego gracza nie mogą być w tym samym zakonie i atakować się wzajemnie .


  Aby grać na więcej niż 1 koncie jesteś zobowiązany zadeklarować tę opcję w grze lub za pośrednictwem Operatora gry (nie powinieneś napotkać żadnych problemów)


  Aby to zrobić:

  • Zaloguj się na swoje konto, a następnie przejść do ustawień konta. Przewiń w dół, aż zobaczysz sekcję:
   „Konta tego samego gracza”
  • Podaj nazwę kont które chcesz dodać i wysil zapytania
  • Zalogować się do swoich innych kont i zaakceptować zapytania. Pamiętaj, że połączenie kont musi akceptować ręcznie, ma to na celu zapobiegania nadużyciom przez złośliwych użytkowników.
  • Po zaakceptowaniu zostanie wyświetlona lista wszystkich kont, które są wzajemnie połączone.

  Dzielenie konta jest nadal zakazane. Tylko jeden gracz na koncie.


  Członkowie rodziny dzielą ten sam IP:

  • mogą być w tym samym zakonie
  • nie wolno im atakować siebie nawzajem


  V. Zamiana kont:

  Każda zamiana kont musi być dokonana przy pomocy Operator Gry.

  Zamiana kont jet obsługiwana tylko przez support .


  Żadne skargi nie będą rozpatrywane w przypadkach, jeżeli gracze nie ustawią swoje adresy e-mail zaraz po zamianie. Rozpatrywane będą tylko reklamacje które pochodzą od właściciela stałego adresu e-mail ustawionego na koncie.


  Po zmianie właściciela konta, nie może ono zostać kolejny raz przekazane innej osobie wcześniej niż po 28 dniach. Po przejęciu konta nowy właściciel powinien dokonać zmiany adresu e-mail w ciągu pierwszych 12 godzin od otrzymania konta.  VI. Bug-using:

  Wykorzystywanie błędów w oprogramowaniu (dla własnej korzyści bądź działania na szkodę innych graczy) jest zabronione. Każdy gracz jest zatem zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia odkrytych błędów do Super Operatora Gry. Zignorowanie tej zasady może doprowadzić do natychmiastowej blokady konta.  VII. Niedozwolone programy:

  Zabrania się używania skryptów, narzędzi które symulują, zastępują lub uzupełniają interfejs strony oraz całkowicie lub częściowo zautomatyzowanych programów, które dają użytkownikowi możliwość działania na szkodę innych graczy. Narzędzia zewnętrzne, nie powiązane z interfejsem gry, mogą być akceptowane przez administrację.


  VIII. Wymuszenia i grożby:

  Działanie z zamiarem obrażenia, zastraszenia lub grożenie osobom (użytkownikom, członkom Team'u lub przedstawicielom Gameforge) jest ściśle zakazane w grze, na forum i na wszystkich oficjalnych kanałach IRC.  IX. Spam:

  Jakiekolwiek działania i metody mające na celu zakłócenie pracy interfejsu gry są zakazane. Żądanie przez gracza natychmiastowego zaprzestania przesyłania do niego prywatnych wiadomości w grze musi być szanowane. Zakonne wiadomości kierowane do wszystkich nie są objęte tą zasadą.  X. Zawartość:

  Gracze, którzy będą używać (bądź nawoływać do używania) obraźliwych, pornograficznych, politycznych, rasistowskich, łamiących prawa i naruszających godność człowieka, czy niezgodnych z prawem opisów, nicków, wiadomości, nazw i Tagów zakonów oraz wiadomości zakonnych mogą zostać czasowo lub na stałe odsunięci od gry, a treści zostaną ocenzurowane.

  Niedozwolone jest podszywanie się pod członków Team'u oraz używanie nicków do nich należących.  . XI Język:

  Obowiązującym językiem w grze BattleKnight.pl jest język polski, używanie w grze innych języków może doprowadzić do blokady konta  XII. Nadużywanie zasad i postanowień dodatkowych:

  Jakakolwiek forma, bądź próba ominięcia regulaminu i powiązanych z nim postanowień oraz decyzji członków Team'u w celu uzyskania osobistych korzyści jest surowo zakazana.


  XIII. Ogólne Warunki Korzystania:

  Powyższe zasady są uzupełnieniem OWK (Ogólnych Warunków Korzystania Gameforge Productions GmbH) i muszą być przestrzegane.  XIV. Końcowe klauzula:

  W przypadku błędnie lub niekompletnie sformułowanych elementów tego dokumentu, wszelkie pozostałe jego części pozostają w mocy i muszą być respektowane.


  Zwróć uwagę, że:

  • Zrzuty ekranu nie zostaną zaakceptowane jako dowody w sprawach naruszenia (lub nie) zasad.
  • Odpowiedni Operator Gry danego serwera, powinien otrzymywać wiadomości tylko poprzez system e-mail, IRC lub system zgłoszeń (Ticket), w którym konieczne jest podanie własnego, prawidłowego, adresu e-mail w celu zagwarantowania poufności danych użytkownika konta.
  • Sankcje nałożone przez Operatora Gry wobec użytkownika, nie mogą zostać zniesione lub zmienione przez innego Operatora bez konsultacji z wcześniej wymienionym.
  • Omijanie decyzji podjętych przez Operatora Gry poprzez kontaktowanie się z innym członkiem Zespołu będzie karane blokadą konta. Zgłaszanie skarg nie jest objęte tą zasadą.